Huisregels

TOEGANG

 • Als bezoeker van OJC de Roos conformeer je jezelf automatisch aan onze huisregels.
 • Er wordt geen toegang verleend aan personen die zichtbaar onder invloed zijn van alcohol en/of drugs.
 • Geldige legitimatie is verplicht.
 • Je kunt als gast/bezoeker gefouilleerd of gecontroleerd worden bij de ingang. Medewerking daartoe is verplicht.
 • Dieren hebben geen toegang.

VERBODEN

 • Binnen geldt een wettelijk rookverbod. Roken is alleen toegestaan in de daartoe aangeduide rookruimte.
 • Er worden geen alcoholische dranken verstrekt aan personen jonger dan 18 jaar.
 • De handel in soft- en hard drugs is verboden, evenals het bezit van harddrugs.
 • Het gebruik van hard- en softdrugs zoals deze geclassificeerd zijn volgens de opiumwet is niet toegestaan.
 • Het is verboden messen, wapens, glas, blik of voorwerpen die als wapen kunnen worden aangemerkt mee naar binnen te nemen.
 • Etenswaren, drank, blik, glazen en bekers mogen niet mee naar binnen of naar buiten worden genomen.
 • Het is voor onbevoegden niet toegestaan zich te begeven in de tuin van OJC de Roos.

VEILIGHEID

 • Instructies van het personeel dienen in het belang van de veiligheid direct opgevolgd te worden.

GEDRAG

 • Ongewenst gedrag wordt niet getolereerd. Onder ongewenst gedrag worden onder andere racistische, fascistische, seksistische, beledigende en discriminerende uitlatingen, ongewenste intimiteiten, hinderlijk en agressief gedrag, vernielingen en geweld verstaan. Respect voor medebezoekers, personeel en het gebouw is een vereiste.
 • OJC de Roos is gesitueerd in een woonwijk. Bezorg onze buren bij het naar binnen en buiten gaan geen overlast en blijf ook niet voor de deur op straat hangen.

AANSPRAKELIJKHEID

 • Het verblijf in OJC de Roos is geheel op eigen risico.
 • OJC de Roos is niet aansprakelijk voor het zoekraken en/of schade aan of van eigendommen.
 • Mogelijk wordt er meer dan 85 dB(A) aan geluid geproduceerd. OJC de Roos aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de nadelige gevolgen, die hierdoor wellicht kunnen optreden aan het gehoor. Gehoorbeschermers zijn verkrijgbaar tegen vergoeding.

ALGEMEEN

 • Indien het binnen te druk is of grote drukte wordt verwacht, behoud OJC de Roos het recht je de toegang te weigeren. Het maximale bezoekersaantal dient tevens gehandhaafd te worden in verband met de (brand)veiligheid.
 • Bij overtreding van de huisregels wordt de toegang ontzegd zonder restitutie van evt. entreegeld.